Петък, 2019-10-18, 12:51 PM
Начало Профил на купувача Регистрация Вход Добре дошли Guest | RSS
Меню

Регистрация

Търсене

Начало » Профил на купувача (19)

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ [19]ДОГОВОРИ [2]

Протокол за проведен жребий за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Протокол | Date: 2019-07-11

Съобщение

за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за участие в процедура за възлагане в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово  и обратно

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11.07.2019 г. от 10:00 ч. в актовата зала в сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище, комисията, назначена със Заповед № 381 от 9.07.2019 г. на Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” - Търговище за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на оферти, подадени за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово  и обратно, ще проведе на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД  и ЕТ „АГРИВ – СЕЗГИН БАСРИЕВ”.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ЖРЕБИЙ

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Съобщение | Date: 2019-07-10

Протокол на комисия за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Протокол | Date: 2019-07-10

Удължаване на срока за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: публични покани | Date: 2019-07-04

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно

1. ОБЯВА

2. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВА

3. Информация за публикувана обява

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: публични покани | Date: 2019-06-21

Протокол на комисия за избор на изпълнител

по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно разписание гр. Търговище - с. Подгорица - с. Дралфа - с. Кръшно - с. Маково - с. Миладиновци - гр. Търговище

ИЗТЕГЛИ ПРОТОКОЛА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПРОТОКОЛ | Date: 2018-07-02

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

Специализиран превоз на ученици с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно разписание гр. Търговище - с. Подгорица - с. Дралфа - с. Кръшно - с. Маково - с. Миладиновци - гр. Търговище

ДОКУМЕНТИ:

 1. ОБЯВА
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ
 3. ОБРАЗЦИ
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ОБЯВА | Date: 2018-06-12

О Б Я В А

Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" град Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване на обект "Павилион -Бюфет" под наем с предназначение - продажба на всички видове топли закуски, безалкохолни и топли напитки при спазване на условията на Наредба № 37/21.07.2009 г. на МЗ за здравословното хранене на учениците, наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (загл. доп. - дв, бр. 60 от 2012 г., изм. - дв, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) и други разрешени от закона изделия, като ученически пособия от първа необходимост, който ще се проведе на 13.11.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" гр. Търговище.

Площ на помещението – 62,01 кв. м.  Начална наемна цена - 200 лв. за месец .

Срок на наемното отношение - 5 години.

Цена на тръжната документация - 25 лв.  Депозит за участие - 60 лв.

Тръжната документация се закупува от касиера на Професионална техническа   гимназия "Цар Симеон Велики"  град Търговище,  ул."Александър Стамболийски" № 29.

Срок за приемане на оферти: до 16.00 часа на 10.11.2017 год.

  За справки: телефон 0601 / 6 49 44 - гл. счетоводител

Д О К У М Е Н Т И:

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

3. СКИЦА

4. ЗАЯВЛЕНИЕ

5. ЦЕНОВА ОФЕРТА

6. ДОГОВОР

ПУБЛИКАЦИИ НА ОБЯВАТА  - 24 ЧАСА, ДНЕС

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ОБЯВА | Date: 2017-10-09

ПОКАНА

обследване за енергийна ефективност

 1. Покана -  pdf
 2. Договор - pdf, docx
 3. Декларация - pdf, docx
 4. Приложение 1 - pdf, docx
 5. Приложение 2 - pdf, docx
 6. Приложение 4 - pdf, docx
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: pokani | Date: 2016-05-20

Във връзка с необходимостта от поддръжка на електрическата система и електрическите съоръжения в ПТГ „Цар Симеон Велики”- Търговище събираме оферти от външни фирми, които да извършват абонаментно тази дейност.

ПОКАНА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПОКАНА | Date: 2016-04-25

Категории
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ [19]ДОГОВОРИ [2]

Анкета
Бихте ли препоръчали на Ваши близки обучение в ПТГ?
Total of answers: 97

Посетете
 • РУО - Търговище
 • Министерство на образованието и науката
 • Резултати от матурите
 • Регистър на дипломите за средно образование
 • ------------------------------
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Български червен кръст

 • Статистика

  Статистика онлайн: 1
  Гости: 1
  Потребители: 0

  Real Time Web Analytics
  Copyright PTG_Tg © 2019 Free website builderuCoz