Сряда, 2017-08-23, 8:12 AM
Начало Профил на купувача Регистрация Вход Добре дошли Guest | RSS
Меню

Регистрация

Търсене

Начало » Профил на купувача (11)

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ [11]ДОГОВОРИ [2]

ПОКАНА

обследване за енергийна ефективност

 1. Покана -  pdf
 2. Договор - pdf, docx
 3. Декларация - pdf, docx
 4. Приложение 1 - pdf, docx
 5. Приложение 2 - pdf, docx
 6. Приложение 4 - pdf, docx
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: pokani | Date: 2016-05-20

Във връзка с необходимостта от поддръжка на електрическата система и електрическите съоръжения в ПТГ „Цар Симеон Велики”- Търговище събираме оферти от външни фирми, които да извършват абонаментно тази дейност.

ПОКАНА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПОКАНА | Date: 2016-04-25

ПОКАНА

ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изтегли поканата от ТУК.

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Date: 2015-11-30

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА
 НА
ГЛАВА 8А ОТ ЗОП

 І. Предмет на поръчката:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І

 Дейност1-2 „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект

 

Училище

Сграда

Разгъната застроена площ /м2/

Категория на сградата

ПТГ- Търговище

Учебен корпус

3 870

трета

 ПТГ- Търговище

Производствен корпус

2 309

трета

ПТГ- Търговище

Физкултурен салон

417

трета

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ

Дейност 4 „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“  за обект

 

Училище

Сграда

Разгъната застроена площ /м2/

Категория на сградата

ПТГ- Търговище

Учебен корпус

3 870

трета

 ПТГ- Търговище

Производствен корпус

2 309

трета

ПТГ- Търговище

Физкултурен салон

417

трета

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: публични покани | Date: 2014-11-21

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА
 НА
ГЛАВА 8А ОТ ЗОП

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:  Дейност 1 - Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинет за практическо обучение по мехатроника и работилница за практическо обучение по автотранспортна техника по проект по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище, модул "Подобряване на училищната среда" в Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики", град Търговище

 1. ЗАПОВЕД
 2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗОП
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: Публични покани | Date: 2014-10-28

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА
 НА
ГЛАВА 8А ОТ ЗОП

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: "Провеждане на работно посещение" по проект BG051PO001-0034 „Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики”, град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ”

 

 1. ЗАПОВЕД
 2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗОП
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Date: 2014-01-17

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Date: 2013-11-18

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОФЕРТИ
относно

оборудване на виртуална лаборатория и тестов център

за професионална сертификация


ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Date: 2013-10-24

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ОФЕРТИ
относно
организиране и провеждане на обучения с
учители от ПТГ "Цар Симеон Велики"


ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ | Transitions: 0 | Добавено от: ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Date: 2013-10-21

Категории
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ [11]ДОГОВОРИ [2]

Анкета
Помогна ли Ви придобитата в ПТГ специалност при намиране на работа?
Total of answers: 22

Посетете
 • РУО - Търговище
 • Министерство на образованието и науката
 • Резултати от матурите
 • Регистър на дипломите за средно образование
 • ------------------------------
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Български червен кръст

 • Статистика

  Статистика онлайн: 1
  Гости: 1
  Потребители: 0

  Real Time Web Analytics
  Copyright PTG_Tg © 2017 Free website builderuCoz